זאב  שטח

זאב שטח

מנכ"ל קבוצת

קומדע

דוברים נוספים באירוע כנס הביקורת הפנימית עם החברה הערבית

Open Accessibilty Menu