כנס הביקורת הפנימית בחברה הערבית banner
שני, 26 במרץ 2018
08:00 - 17:00
גולדן קראון, נצרת

כנס הביקורת הפנימית בחברה הערבית

בין המציאות לבין הביקוש

מפת הגעה

Open Accessibilty Menu