רים    יונס

רים יונס

אלפא אומגה

דוברים נוספים באירוע כנס הביקורת הפנימית עם החברה הערבית

Open Accessibilty Menu