דורון  רונן

דורון רונן

משנה לנשיא

IIA ישראל

דוברים נוספים באירוע כנס הביקורת הפנימית עם החברה הערבית

Open Accessibilty Menu